Southern Thai Food

หรอยจังฮู้ อาหารใต้ รสจัดว่าเด็ด

ว่ากันถึง อาหารใต้ ก็จะพากันนึกถึงรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เนื่องจากดินแดนภาคใต้เคยเป็นศูนย์กลางการค้าขาย การเดินเรือ ของพ่อค้าจากประเทศอินเดีย จีน รวมทั้งชว...